ABSTRACT ARTIST


Työskentelen värien, kaksiuloitteisten muotojen sekä pinnan rakenteen kanssa.  Töissäni on usein vahvaa kontrastia, valon ja varjon tasapainon etsimistä sekä usein myös voimakasta struktuuria työn pinnassa. Työskentelen luoden kerroksia, erilaisia pintoja jotka kuultavat toistensa alta.

Minua kiinnostaa moniselitteinen taide, oli se sitten maalaustaidetta, valokuvaa, tekstiä... mitä vain. Minua kiehtoo vapaus ja monipuolisuus, muutos, tulkinta ja miten se muuttuu ajan kuluessa tai katsojan vaihtuessa.


ARTIST STATEMENT
About me
Ilma-Sofia Kuismanen 
- kuvataiteilija

Abstraktia taidetta.

Minulle taiteen tekeminen on hyvin kehollinen kokemus ja teos syntyy intuitiivisesti tunteesta, niin mielen kuin kehonkin. Teos syntyy jostain enemmästä kuin alkuperäinen ajatus siitä, se virtaa ja muuttaa muotoaan, liikkuu ja elää. Työskennellessä aika ja ympäröivä maailma katoavat, jokainen osa, viiva, piste, siveltimen veto löytää omalle, oikealle paikalleen ja kaikki on harmoniassa keskenään. Värit ja pinnanmuodot edustavat minulle tunteita, muistoja, hetkiä, tulevia ja menneitä.

Teokseni tutkivat tunnetta, elämää ja muutosta. Minulle ei-esittävän taiteen taika piilee sen loputtomissa tulkinnoissa. Moniulotteinen teos elää.  Se elää katsojassa, sillä jokainen uusi katsoja tekee työstä taas uuden.


Ilma-Sofia Kuismanen  - visual artist

Abstract art.

For me, making art is a full body experience and the work is intuitively born of emotion, both from the mind and the body. The work of art is born from something more than its original idea, flowing and changing its shape, moving and living. While working, time and the surrounding world will disappear; every part, line, point, and brush stroke finds its own, rightful place and everything is in harmony with each other. Colors and surfaces represent emotions, memories, and moments, future and past for me.

My works explore emotion, life, and change. Personally, the magic of non-figurative art lies in its endless interpretations. A multidimensional piece lives on. It lives within the viewer, as each new viewer makes the work new again.

Available artUnfortunately there is no original art for sale at the moment.Prints of some of my illustrations and artwork are available HERE.


CONTACT
By email, click HERE

Contact form, click HERE

You can find me on
Instagram and Facebook too!
Ilma-Sofia Kuismanen 2021