ARTIST STATEMENT
About me
Ilma-Sofia Kuismanen 
- kuvataiteilija

Elämä on taidetta.

Minulle taiteen tekeminen on hyvin kehollinen kokemus ja teos syntyy intuitiivisesti tunteesta, niin mielen kuin kehonkin. Teos syntyy jostain enemmästä kuin alkuperäinen ajatus siitä, se virtaa ja muuttaa muotoaan, liikkuu ja elää. Työskennellessä aika ja ympäröivä maailma katoavat, jokainen osa, viiva, piste, siveltimen veto löytää omalle, oikealle paikalleen ja kaikki on harmoniassa keskenään. Värit ja pinnanmuodot edustavat minulle tunteita, muistoja, hetkiä, tulevia ja menneitä.
Minulle taiteen välityksellä kommunikaatio on estottomampaa ja suorempaa kuin kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus. Tunteet ovat avoimina ja esillä, mutta kuitenkin minusta irrotettuna, niin että voin itsekin tarkastella niitä kuin ulkopuolisena.

Moniulotteinen teos elää.  Se elää katsojassa, sillä jokainen uusi katsoja tekee työstä taas uuden.


Ilma-Sofia Kuismanen  
- visual artist

Life is art.

For me, making art is a full body experience and the work is intuitively born of emotion, both from the mind and the body. The work of art is born from something more than its original idea, flowing and changing its shape, moving and living. While working, time and the surrounding world will disappear; every part, line, point, and brush stroke finds its own, rightful place and everything is in harmony with each other. Colors and surfaces represent emotions, memories, and moments, future and past for me.
For me, communication through art is more uninhibited and direct than face-to-face interaction. All my feelings are open and on display, but still detached from me, so that I can study them as if I were an outsider.

A multidimensional piece lives on. It lives within the viewer, as each new viewer makes the work new again.


Ilma-Sofia Kuismanen 2022